Glavna urednica Nove TV: Zrinka Jankov

Direktor novih medija: Nikica Škunca

press@novatv.hr

Naziv trgovačkog društva: NOVA TV d.d.

Matični broj trgovačkog društva: MB: 1417398

OIB trgovačkog društva: OIB: 75399377119

Odgovorna osoba trgovačkog društva: predsjednik Uprave Dražen Mavrić i članica Uprave Diana Roginić

Glavni urednik: Zrinka Jankov

Sjedište
(ulica, kućni broj, poštanski broj i mjesto):
Remetinečka cesta 139, 10000 Zagreb

Telefon i faks: Tel: 003851 6008300
Faks: 003851 6008333

E-mail adresa:novatv@novatv.hr

Podaci o vlasničkoj strukturi:

Naziv pravne osobe: CME Media Enterprises B.V.

OIB: 52541180014

Sjedište
(ulica, kućni broj, poštanski broj i mjesto):
Dam 5B, 1012JS Amsterdam, Nizozemska

Postotak u udjelu vlasništva: ukupno: 100

Temeljni kapital: 786.676.000,00 kn podijeljen na 4.200 redovnih dionica
/220 redovnih dionica serije „A“, nominalne vrijednosti 500,00 kn, i 1780 dionica serije „B“ svaka nominalnog iznosa 194.700,00 kn, i 2200 dionica serije „C“ svaka nominalnog iznosa 200.000,00 kn, što predstavlja 100% temeljnog kapitala društva NOVA TV d.d./